Що таке типи даних мови програмування?

08.03.2023

Типи даних у мові програмування – це спосіб класифікації та
описування даних, що зберігаються та обробляються в програмах. Тип
даних визначає, який вид даних може бути збережений в змінній, як ці
дані можуть бути оброблені та який обсяг пам’яті буде зайнятий.

У більшості мов програмування є певні вбудовані типи даних, такі як
цілі числа (integer), дійсні числа (float), логічні значення
(boolean), символи (char), рядки (string) тощо. Деякі мови
програмування дозволяють визначати власні типи даних, що дозволяє
програмістам створювати складніші структури даних, такі як класи або
структури.

Крім того, типи даних можуть бути статичними або динамічними. У
мовах зі статичним типом даних тип змінної визначається на етапі
компіляції програми і не може бути змінений в процесі її виконання.
У мовах з динамічним типом даних тип змінної може змінюватись в
процесі виконання програми.

Відповідно до типу даних можна визначати, які операції можна
виконувати з цими даними, які перетворення типів даних можуть бути
виконані та як можна працювати з цими даними в програмі. Коректне
використання типів даних є важливим аспектом розробки програмного
забезпечення, що дозволяє підвищити якість та стабільність
програмного продукту.