Тип даних Array в PHP? Приклади коду?

15.03.2023

Тип даних Array в PHP дозволяє зберігати кілька значень в одній
змінній, що інколи є дуже корисним для організації даних.

Ось декілька прикладів коду для роботи з типом даних Array в PHP:

  1. Створення масиву та виведення його значень за допомогою циклу
    foreach:
php
$fruits = array("apple", "banana", "orange")
foreach ($fruits as $fruit)
{ echo $fruit . " "}// виведе "apple banana orange "
  1. Додавання нових значень до масиву та виведення його значень за
    допомогою циклу for:
php
$numbers = array(1, 2, 3)
$numbers[] = 4 // додавання нового значення
for ($i = 0 $i < count($numbers) $i++)
{ echo $numbers[$i] . " "}// виведе "1 2 3 4 "
  1. Використання ключів масиву:
php
$person = array("name" => "John", "age" => 30, "gender" => "male")
echo $person["name"] . " is a " . $person["gender"] . " and he is " . $person["age"] . " years old."// виведе "John is a male and he is 30 years old."
  1. Використання функцій для роботи з масивами:
php
$numbers = array(1, 2, 3, 4, 5)
$sum = array_sum($numbers) // сума всіх значень масиву
$count = count($numbers) // кількість значень масиву
$average = $sum / $count // середнє значення
$max = max($numbers) // максимальне значення
$min = min($numbers) // мінімальне значенняecho
$sum . " " . $average . " " . $max . " " . $min // виведе "15 3 5 1"