Тип даних Boolean в PHP? Приклади коду?

08.03.2023

Тип даних Boolean в PHP використовується для представлення логічних
значень TRUE (істина) або FALSE (хиба). Зазвичай використовується
для логічних операцій умов в програмі.

Ось декілька прикладів коду для роботи з типом даних Boolean в PHP:

  1. Присвоєння значення TRUE змінній $a та виведення результату:
php
$a = true
echo $a // виведе 1
  1. Порівняння двох значень Boolean та виведення результату:
php
$a = true
$b = false
echo $a == $b // виведе пусту строку, оскільки значення не рівніecho $a != $b // виведе 1, оскільки значення не рівні
  1. Використання операторів умов для перевірки значення Boolean:
php
$a = true
if ($a) { echo "Значення a є істинним" // виведе текст}
$b = false
if (!$b) { echo "Значення b є хибним" // виведе текст}
  1. Використання функції var_dump() для виведення типу та значення
    Boolean:
php
$a = true
var_dump($a) // виведе "bool(true)"