Тип даних String в PHP? Приклади коду?

14.03.2023

Тип даних String в PHP використовується для зберігання та обробки
текстових даних. Рядок може містити будь-який символ, включаючи
літери, цифри, пробіли та спеціальні символи.

Ось декілька прикладів коду для роботи з типом даних String в PHP:

 1. Присвоєння рядкового значення змінній $str та виведення
  результату:
php
$str = "Привіт, світ!"
echo $str // виведе текст "Привіт, світ!"
 1. Конкатенація рядків за допомогою оператора “.”:
php
$str1 = "Привіт"
$str2 = "світ"
$str3 = $str1 . ", " . $str2 . "!"
echo $str3 // виведе текст "Привіт, світ!"
 1. Використання функції strlen() для отримання довжини рядка:
php
$str = "Привіт, світ!"
$length = strlen($str)
echo $length // виведе число 14
 1. Використання функції str_replace() для заміни певних символів у
  рядку:
php
$str = "Привіт, світ!"
$new_str = str_replace("світ", "друзі", $str)
echo $new_str // виведе текст "Привіт, друзі!"
 1. Використання функції substr() для відображення певної частини
  рядка:
php
$str = "Привіт, світ!"
$substring = substr($str, 0, 6)
echo $substring // виведе текст "Привіт,"